Светски дан породице 2017/2018

Светски дан попродице

Разноврсним активностима смо обележили Дан породице и истакли значај породице у животу сваког детета као и важност развијања поверења између чланова породице.

прочитај више

Како штедети воду, Карађорђево, 2017/18

РОЈЕКТНА НАСТАВА – НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ПРИРОДА И ДРУШТВО - СВЕТ ОКО НАС

Циљ пројекта је усвајање нових и проширивање постојећих знања о води и оспособљавање ученика за самостално истраживање и извештавање као и развијање еколошке свести о значају штедње воде.

Уводна активност, разговор за шта нам све треба вода, истиче важност воде за живот, односно да без воде на би било живота на Земљи и да је треба чувати јер је драгоцена. Пригодним материјалом за рад (графикони плакати, задаци) ученици уочавањем, анализирањем упоређивањем, радом у пару и индивидуално раде на теми пројекта - КАКО ШТЕДЕТИ ВОДУ? Радом на наставном листићу МОЈ ДОПРИНОС ШТЕДЊИ ВОДЕ завршавамо рад на пројекту. Од наставног материјала за рад на часу и дечијих радова направљен је плакат.

sv1

Учитељица Зорица Керлец

Тематски дан - ЗИМА, 2017/18

Након информатичке обуке (Медији у настави Модул Дигитална фотографија и филм) учитељице и наставница припремиле су презентације и реализовале тематски дан „Зима“. Корелацијом наставних садржаја кроз предмете (српски језик, музичка култура, свет око нас и енглески језик)обрађена је тема. Уводна активност је презентована на видео биму (ПП презентација) низом занимљивих слајдова уз одговарајућу музичку подлогу. Ученици су уведени у наредну активност а све у циљу уочавања главних карактеристика зиме ка огодишњег доба и промена у природи које оно доноси. Смењивањем различитих облика рада (рад у пару, групни рад и индивидуални) на припремљеном наставном материјалу (текстови, слике, наставни листићи...) ученици су успешно решавали задатке и били веома заинтересовани за рад. Упознали су се са енглеском културом и њиховим начином прослављања Новогодишњих и Божићних празника. Радови настали током дана (песме, цртежи...) су употребљени за израду паноа. Тематском дану је присуствовала педагог Краљ Ксенија и родитељи те смо тако реализовали и Дан отворених врата. По речима родитеља и утисцима деце тематски дан је био успешан и занимљив.

novembardecembar2014 063а

novembardecembar2014 061а

novembardecembar2014 064а

novembardecembar2014 066а

novembardecembar2014 072а

ОШ „Бранко Ћопић“ Карађорђево

(комбинована одељења I и III, II и IV разред)

Учитељице: Керлец Зорица и Колар Негота и наставница Ћировић Маја

Свети Сава у Карађорђеву 2017/2018

ТЕМАТСКИ НАСТАВНИ ДАН-СВЕТИ САВА

Наставна тема –Свети Сава реализована је у сва четири разреда, у оквиру наставних предмета српског језика, света око нас, природе и друштва, математике   и ЧОС-а. Остварена је хоризонтално –вертикална интеграција садржаја наставних предмета са циљем проширивања и повезивања знања о раду и делу Растка Немањића. Наставни рад је почео уводном активношћу (разговором о празницима, славским обичајима, основним информацијама о лику, делу и значају Светог Саве). Наставили смо рад на текстовима о Светом Сави из читанки - Свети Сава и ђаци, Свети Сава, отац и син, Свети Сава и сељак без среће ,а четврти разред су припремили реферат о животу и раду Светог Саве. Након рада на Ленти времена (одређивање века у коме је живео), ученици су подељени у групе у оквиру које су радиле на наствним листићима за предмете Природа и друштво и Математика. Тематски дан се завршио ликовним активностима (цртање Светог Саве и симбола славе) и слушањем и певањем Светосавске химне.    

Учитељице Зорица Керлец и Негота Колар

sskar1sskar2

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan