Свети Сава у Карађорђеву 2017/2018

ТЕМАТСКИ НАСТАВНИ ДАН-СВЕТИ САВА

Наставна тема –Свети Сава реализована је у сва четири разреда, у оквиру наставних предмета српског језика, света око нас, природе и друштва, математике   и ЧОС-а. Остварена је хоризонтално –вертикална интеграција садржаја наставних предмета са циљем проширивања и повезивања знања о раду и делу Растка Немањића. Наставни рад је почео уводном активношћу (разговором о празницима, славским обичајима, основним информацијама о лику, делу и значају Светог Саве). Наставили смо рад на текстовима о Светом Сави из читанки - Свети Сава и ђаци, Свети Сава, отац и син, Свети Сава и сељак без среће ,а четврти разред су припремили реферат о животу и раду Светог Саве. Након рада на Ленти времена (одређивање века у коме је живео), ученици су подељени у групе у оквиру које су радиле на наствним листићима за предмете Природа и друштво и Математика. Тематски дан се завршио ликовним активностима (цртање Светог Саве и симбола славе) и слушањем и певањем Светосавске химне.    

Учитељице Зорица Керлец и Негота Колар

sskar1sskar2

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan