ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ МЛАДЕНОВО И КАРАЂОРЂЕВО

ВАЖНО

Поштовани суграђани Младенова и Карађорђева!

Желимо да подсетимо све родитеље који треба да упишу децу у Припремну предшколску групу у Младенову као и децу у Мешовиту васпитну групу од 3. године до поласка у школу у Карађорђеву да пожуре, јер време полако истиче.

Подсећамо само да и деца која већ похађају вртић у Карађорђеву такође треба да обнове упис!

                   Чекамо Вас!

               Добро нам дошли!

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ У КАРАЂОРЂЕВУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.год.

 

 

У ВРТИЋ СЕ УПИСУЈУ ДЕЦА СТАРОСТИ ОД 3-5,5 ГОДИНА (РОЂЕНИ ОД 01.03.2018—ДО 31.08.2020.)

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО :

1. ИЗВОД ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

4.ПОТВРДА О ЗАПОСЛЕЊУ ЗА РОДИТЕЉЕ

5.УКОЛИКО СЕ РАДИ О УПИСУ ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА ДОСТАВИТИ:

-ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОДИЂЕНИХ СВЕ ДЕЦЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ.

 

 

Упис деце ће се обавити у канцеларији секретара школе у току маја данима:

4, 8, 10, 16, 18,22, 24, 26 и 30.маја. од 8-12 часова.

 

 

НАПОМЕНА: ЗА ДЕЦУ КОЈА ВЕЋ ПОХАЂАЈУ ВРТИЋ, НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВЉАТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОН СЕ ВЕЋ НАЛАЗИ У ШКОЛИ).

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.год.

 

 

РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА УПИСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ ДО 28.02.2018.ГОДИНЕ

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО :

1. ИЗВОД ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

 

Упис деце ће се обавити у канцеларији секретара школе у току маја данима:

4, 8, 10, 16, 18,22, 24, 26 и 30.маја. од 8-12 часова.

Позовите нас на телефон да се додатно информишете

 

Секретар школе

021 2067 018

УПИС У ПРЕДШКОЛСКО ЗА ШКОЛСКУ 2023 - 2024.г

 

ОШ „Бранко Ћопић“

Краља Петра Првог 40

21422 Младеново

Матични број: 08062439

ПИБ: 100753033

Тел.: 021/2067-018

Текући рачун: 840-303660-75

Деловодни број:102-1/2023

Датум:19.04.2023.

...................................................................................................................................................................

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.год.

 

 

РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА УПИСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ ДО 28.02.2018.ГОДИНЕ

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО :

1. ИЗВОД ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

 

 

Упис деце ће се обавити у канцеларији секретара школе у току маја месеца  данима:

4, 8, 10, 16, 18 , 22, 24, 26 и 30. маја од 8-12 часова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Секретар школе                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Зорана Ћурчић

 

 

 

Припремни предшколски програм 2021/2022.

Основна школа "Бранко Ћопић"

Датум:01.04.2021.

МЛАДЕНОВО

      

ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА

О УПИСУ ДЕЦЕ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.

ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ЈЕ ДА УПИШЕ ДЕТЕ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА .

РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2015. године ДО 28.02.2016. године,

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО:

1. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ( НА УВИД)

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ ДЕТЕТА

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ „COVID-19“ ПРИЈАВА ДЕЦЕ МОЖЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА И ТО НА БРОЈ 021/206-7018, А О ОСТАЛИМ ДЕТАЉИМА УПИСА РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ.

   СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

                                                                                                                  МАРКО БАТЕС

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan