УПИС У ПРЕДШКОЛСКО ЗА ШКОЛСКУ 2023 - 2024.г

 

ОШ „Бранко Ћопић“

Краља Петра Првог 40

21422 Младеново

Матични број: 08062439

ПИБ: 100753033

Тел.: 021/2067-018

Текући рачун: 840-303660-75

Деловодни број:102-1/2023

Датум:19.04.2023.

...................................................................................................................................................................

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024.год.

 

 

РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА УПИСУЈУ СЕ СВА ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2017. ГОДИНЕ ДО 28.02.2018.ГОДИНЕ

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО :

1. ИЗВОД ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

 

 

Упис деце ће се обавити у канцеларији секретара школе у току маја месеца  данима:

4, 8, 10, 16, 18 , 22, 24, 26 и 30. маја од 8-12 часова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Секретар школе                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                 Зорана Ћурчић

 

 

 

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan