УПИС У ВРТИЋ 2023-2024.

 

ОШ „Бранко Ћопић“

Краља Петра Првог 40

21422 Младеново

Матични број: 08062439

ПИБ: 100753033

Тел.: 021/2067-018

Текући рачун: 840-303660-75

Деловодни број:102/2023

Датум:19.04.2023.

...................................................................................................................................................................

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2023/202

 

У ВРТИЋ СЕ УПИСУ ДЕЦА СТАРОСТИ ОД 3-3,5 ГОДИНА (РОЂЕНИ ОД 01.03.2018—ДО 31.08.2020.)

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО :

1. ИЗВОД ЗА МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

2. ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ ПРЕГЛЕДУ

3. КОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ ЈЕДНОГ ОД РОДИТЕЉА

4. ПОТВРДА О ЗАПОСЛЕЊУ ЗА РОДИТЕЉЕ

5. УКОЛИКО СЕ РАДИ О УПИСУ ТРЕЋЕГ И СВАКОГ НАРЕДНОГ ДЕТЕТА ДОСТАВИТИ:

ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОДИЂЕНИХ СВЕ ДЕЦЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ.

 

 

Упис деце ће се обавити у канцеларији секретара школе у току месеца маја данима:

4, 8, 10, 16, 18, 22, 24, 26 и 30. маја од 8-12 часова.

 

 

НАПОМЕНА: ЗА ДЕЦУ КОЈА ВЕЋ ПОХАЂАЈУ ВРТИЋ, НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВЉАТИ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОН СЕ ВЕЋ НАЛАЗИ У ШКОЛИ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Секретар школе      Зорана Ћурчић

 

 

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan