СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОД. 5-8 разред

V РАЗРЕД 

Ред. бр.

Назив уџбеника - аутори 

Издавач 

1.

Читанка “Уметност речи” , Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо

Логос-ново

2.

Граматика “Дар речи”, Јелена Срдић

Логос-ново

3.

Радна свеска из српског језика уз уџбенички комплет, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић

Логос-ново

4.

Математика - уџбеник, аутори Небојша Икодиновић, др Слђана Димитријевић

Клет 

5.

Математика - збирка задатака, аутори Небојша Икодиновић, др Слађана Димитријевић

Клет 

6.

Историја 5, уџбеник, Емина Живковић, Љиљана Недовић

Клет 

7.

Географија, аутор Марко Јоксимовић

Нови Логос 

8.

Биологија , аутор Дејан Бошковић

БИГЗ (

9.

Руски језик Konečno 1 уџбеник, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет

10.

Руски језик - радна свеска Konečno 1, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет

11.

Енглески језик Right on 1 + ЦД уџбеник ,Jenny Dooley

Фреска 

12.

Радна свеска из енглеског језика Right on 1 ,Jenny Dooley

Фреска 

13.

Техника и технологија - уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

14.

Материјали за конструкторско моделовање Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

15.

Музичка култура,Габријела Грујић,Маја Соколовић,Саша Кесић 

Клет -ново

16.

Ликовна култура 

Клет 

17.

Информатика и рачунарство Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Едука 

VI РАЗРЕД 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач 

1.

Читанка “Извор” , проф. Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

ISBN:978-86-533-0227-6Решење Министарства просвете: 650-02-00119/2019-07

Клет 

2.

Граматика, Весна Ломпар

ISBN:978-86-533-0228-3Решење Министарства просвете: 650-02-00119/2019-07

Клет 

3.

Радна свеска из српског језика, Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица НесторовићISBN:978-86-533-0268-9Решење Министарства просвете: 650-02-00119/2019-07

Клет 

4.

Математика - уџбеник 

Клет 

5.

Математика - збирка задатака 

Клет 

6.

Историја 6, уџбеник, Душко Лопандић, Ивана Петровић

Нови логос 

7.

Географија , аутори Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

Нови Логос

8.

Биологија , аутор, Дејан Бошковић

Бигз    6BI12

9.

Руски језик Konečno 2 уџбеник, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

10.

Руски језик - радна свеска Konečno 2, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

11.

Енглески језик Right on 2 + ЦД уџбеник,Jenny Dooley

Фреска 

12.

Радна свеска из енглеског језика Right on 2,Jenny Dooley

Фреска 

13.

Техника и технологија Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

14.

Материјали за конструкторско моделовање Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

15.

Музичка култура, Габријела Грујић,Маја Соколовић,Саша Кесић 

Клет 

16.

Ликовна култура 

Клет 

17.

Информатика и рачунарство Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Едука 

18.

Физика - уџбеник, Mарина Радојевић

Клет 

19.

Збирка задатака из физике, Марина Радојевић

Клет 

VII РАЗРЕД 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач 

1.

Читанка “Плетисанка”, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

ISBN: 978-86-533-0378-5Решење Министарства просвете: 650-02-00525/2019-07

Клет 

2.

Граматика, Весна Ломпар

ISBN: 978-86-533-0379-2Решење Министарства просвете: 650-02-00525/2019-07

Клет 

3.

Радна свеска из српског језика, Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

ISBN: 978-86-533-0380-8Решење Министарства просвете: 650-02-00525/2019-07

Клет 

4.

Математика - уџбеник 

Клет 

5.

Математика - збирка задатака 

Клет 

6.

Историја 7, уџбеник, Чедомир Антић, Мања Милиновић

Нови Логос

7.

Географија , аутор Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Нови Логос

8.

Биологија 1. И 2. Део аутори, Гордана Симић, Марина Дрндарски

Нови Логос 

9.

Руски језик Konečno 3 уџбеник, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

10.

Руски језик - радна свеска Konečno 3, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

11.

Енглески језик Right on 3 + ЦД уџбеник,Jenny Dooley

Фреска 

12.

Радна свеска из енглеског језика Right on 3,Jenny Dooley

Фреска 

13.

Техника и технологија - уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

14.

Материјали за конструкторско моделовање (½ за сваког ученика) Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

15.

Музичка култура, Габријела Грујић,Маја Соколовић,Саша Кесић 

Клет 

16.

Ликовна култура 7 - уџбеник 

Клет 

17.

Информатика и рачунарство Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Едука 

18.

Физика - уџбеник, Марина Радојевић

Клет 

19.

Збирка задатака са лабораторијским вежбама из физике, Марина Радојевић

Клет 

20.

Хемија - уџбеник , Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

21.

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије , Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

 

VIII РАЗРЕД

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач 

1.

Читанка “Цветник”, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

ISBN: 9788653306168Решење Министарства просвете: 650-02-00287/2020-07

Клет

2.

Граматика, Весна Ломпар

ISBN: 9788653306175Решење Министарства просвете: 650-02-00287/2020-07

Клет

3.

Радна свеска из српског језика, Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

ISBN: 9788653306182Решење Министарства просвете: 650-02-00287/2020-07

Клет

4.

Математика 8 - уџбеник 

Клет 

5.

Математика 8 - збирка задатака 

Клет 

6.

Историја 8, уџбеник, Ратомир Миликић, Ивана Петровић

Нови Логос

7.

Географија 8, аутори, Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

Нови Логос

8.

Биологија - уџбеник 1. И 2. Део Гордана Симић, Марина Дрндарски

Нови Логос

9.

Руски језик Konečno 4 уџбеник, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

10.

Руски језик - радна свеска Konečno 4, Кристине Амштајн-Баман, Улф Боргварт,Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић

Клет 

11.

Енглески језик Right on 4 + ЦД уџбеник ,Jenny Dooley

Фреска 

12.

Радна свеска из енглеског језика Right on 4,Jenny Dooley

Фреска 

13.

Техника и технологија 8 - уџбеник Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

14.

Материјали за конструкторско моделовање 8     (½ за сваког ученика) Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет 

15.

Музичка култура 8,Габријела Грујић,Маја Соколовић,Саша Кесић 

Клет 

16.

Ликовна култура 8 - уџбеник 

Клет 

17.

Информатика и рачунарство 8 Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Едука 

18.

Физика 8 - уџбеник, Марина Радојевић

Клет 

19.

Збирка задатака са лабораторијским вежбама из физике 8, Марина Радојевић

Клет 

20.

Хемија 8 - уџбеник , Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

21.

Збирка задатака са лабораторијским вежбама из хемије 8 , Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan