дуално образовање

Основна школа „Бранко Ћопић“                                                          02.06.2020.

Младеново

Поштовани ученици и родитељи,

Конкурсом за упис ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину предвиђен је одређени број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарадњи са Министарством просвете.

Дуално образовање је део система средњег образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца стичу знања, вештине и способности у складу са стандардом квалификација и планом наставе и учења.

За ученике који желе да се упишу у ова одељења поступак је следећи:

Ученик, његов родитељ, односно заступник попуњава ПРИЈАВУ О НАМЕРИ ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу. Дакле, ради се само о исказивању намере, а не о попуњавању листе жеља.

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовни профил по дуалном моделу.

ПРИЈАВЕ О НАМЕРИ ЗА УПИС НА ОВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ ПОДНОСИТЕ У МАТИЧНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 04. И 05.06.2020.

Ивана Милић, школски педагог

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan