СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОД. 1-4 разред

Основна школа “Бранко Ћопић”

Младеново 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОД.

 

I РАЗРЕД 

 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач -аутори

1.

Читанка “Реч по реч” 

Нови Логос

 др Наташа Станковић, Шошо Маја Костић

2.

Буквар са словарицом

Нови Логос

 Душка Милић,Татјана Митић

3.

Наставни листови уз буквар

Нови Логос

Душка Милић, Татјана Митић

4.

Математика из 4 дела

Нови Логос

 Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић Раковић

5.

Математика наставни лист

Нови Логос 

Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић Раковић

6.

Свет око нас - уџбеник

Нови Логос

 Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Др Гордана Субаков Симић

7.

Свет око нас - радна свеска

Нови Логос

Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Др Гордана Субаков Симић

8.

Енглески језик Smiles 1 - 1. и 2. део + ЦД/ДВД

Фреска ,Jenny Dooley

9.

Музичка култура + 2ЦД

Нови Логос 

Мр Драгана Михајловић,Марина Ињац

10.

Дигитални свет 1

Нови Логос 

Наташа Анђелковић,Биљана Клафатић,Марина Ињац

 

Тома Светлана.Керлец Зорица

II РАЗРЕД

 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач -аутори 

1.

Читанка “Уз речи растемо” са додатним картицама

Нови Логос

2.

Граматика “Дар речи”

Нови Логос

3.

Латиница - радни уџбеник

Нови Логос

4.

Радна свеска из српског језика

Нови Логос

5.

Математика из 4 дела са додатним картицама

Нови Логос

6.

Математика - наставни листови

Нови Логос

7.

Свет око нас - уџбеник

Нови Логос

8.

Радна свеска из света око нас

Нови Логос

9.

Музичка култура + 2 ЦД са додатним картицама

Нови Логос

10.

Енглески језик Smiles 2    -    1 + 2. део + ЦД / ДВД

Фреска  ,Jenny Dooley

11.

Дигитални свет 

Нови Логос

III РАЗРЕД

 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач - аутори 

1.

Читанка “Уз речи растемо” са додатним картицама

Нови Лоогос- Наташа Станковић Шошо

2.

Граматика “Дар речи”

Нови Логос-Јелена Срдић

3.

Радна свеска из српског језика

Нови Логос- Наташа Станковић, Јелена Срдић

4.

Математика из 4 дела 

Нови Логос-Сенка Тахировић, Ива Иванчевић Илић

5.

Математика 3 - наставни листови

Нови Логос-Сенка Тахировић

6.

Природа и друштво - уџбеник са додатним картицама

Нови Логос-Андријана Шикл Ерски,Марина Минутлак

7.

Радна свеска из природе и друштва

Нови Логос-Андријана Шикл,Ерски,Марина Минутлак

8.

Музичка култура + 2 ЦД са додатним картицама

Нови Логос-Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

9.

Дигитални свет

Нови Логос-Јелена Батањац, Марина Ињац

10.

Енглески језик Smiles 3    -    уџбеник 

Фреска  ,Jenny Dooley

11.

Радна свеска из енглеског језика Smiles 3

Фреска ,Jenny Dooley 

 

Биљана Учур

 

                                                       IV РАЗРЕД- Колар Негота Зорица Керлец

 

Ред. бр.

Назив уџбеника

Издавач - аутори 

1.

Читанка “Бескрајне речи” 4 

Нови Логос

Аутори:Наташа Станковић Шошо,Соња Чабрић

2.

Граматика “Дар речи” 4

Нови Логос

Аутори:Зорана Петковић,Јелена Срдић

3.

Радна свеска из српског језика 4

Нови Логос

Аутори:

Зорана Петковић, Јелена Срдић,Наташа Станковић Шошо


4.


Математика 4 - уџбеник из 4 дела 

Нови Логос

Аутори:Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић Раковић


5.

Природа и друштво 4 - уџбеник 

Нови Логос

Аутори:Александар Кандић,Гордана Субаков Симић,

Жељко Васић,Иван Матејић,Ивана Петровић

6.

Радна свеска из природе и друштва 4

Нови Логос

Аутори:Александар Кандић,Гордана Субаков Симић,Жељко Васић,Иван Матејић,Ивана Петровић

7.

Музичка култура + 2 ЦД 

Нови Логос

Аутори:Драгана Михајловић Бокан,Марина Ињац

8.

Дигитални свет

Нови Логос

(још је у припреми)

9.

Енглески језик Smiles 4    -    уџбеник + ЦД

Фреска  ,Jenny Dooley

10.

Радна свеска из енглеског језика Smiles 4

Фреска ,Jenny Dooley 

  • kanacademy
  • phet
  • mozaweb
  • britanica
  • nacgeografy
  • nacgeosrb
  • zvrk
  • danpodan